to Contents

TOP > Mall Information > Kinki Area

Mall Information

Kinki Area

AEON MALL Kusatsu Open : November 2008
300,Shinhama-cho,Kusatsu-City,Shiga
Site (m2) : 165,000 Gross leasable area (m2) : 78,000 Parking capacity(cars) : 4,400
AEON MALL Kyoto Gojo Open : March 2004
25-1,Saiinowake-cho,Ukyo-ku,Kyoto-City,Kyoto
Site (m2) : 47,000 Gross leasable area (m2) : 36,000 Parking capacity(cars) : 1,700
AEON MALL KYOTO Open : June 2010
1,Nishi-kujo Toriiguchi-cho,Minami-ku,Kyoto-City,Kyoto
Site (m2) : 30,100 Gross leasable area (m2) : 51,000 Parking capacity(cars) : 1,100
AEON MALL Kyoto Katsuragawa Open : October 2014
376-1 Kuze Takadacho, Minami-ku, Kyoto-City, Kyoto
Site (m2) : 92,000 Gross leasable area (m2) : 77,000 Parking capacity(cars) : 3,100
AEON MALL Kitaoji Open : March 1995
49-1, Koyamakitakamifusacho, Kita-ku, Kyoto-City, Kyoto
Site (m2) : 17,600 Gross leasable area (m2) :22,900 Parking capacity(cars) : 480
AEON MALL Kumiyama Open : June 1999
156-1Moriminamiouchi,Kumiyamacho,Kuse-gun,Kyoto
Site (m2) : 40,000 Gross leasable area (m2) : 29,000 Parking capacity(cars) : 2,500
AEON MALL Takanohara Open : May 2007
1-1-1 Saganakadai,Kizugawa-City,Kyoto
Site (m2) : 48,000 Gross leasable area (m2) : 44,000 Parking capacity(cars) : 2,100
AEON Fujiidera SC Open : September 2019
2-10-11,Oka,Fujiidera-City,Osaka
Site (m2) : 14,200 Gross leasable area (m2) : 15,000 Parking capacity(cars) : 470
AEON MALL Sakai Kitahanada Open : October 2004
4-1-12,Higashi Asakayama-cho,Kita-ku,Sakai-City,Osaka
Site (m2) : 58,000 Gross leasable area (m2) : 72,000 Parking capacity(cars) : 2,800
AEON MALL Sakai Teppoucho Open : March 2016
1, Teppocho, Sakai-ku, Sakai-City,Osaka
Site (m2) : 102,000 Gross leasable area (m2) : 56,000 Parking capacity(cars) : 2,600
AEON MALL Rinku Sennan Open : November 2004
3-12,Rinku Minamihama,Sennan-City,Osaka
Site (m2) : 152,000 Gross leasable area (m2) : 76,000 Parking capacity(cars) : 4,300
AEON MALL Tsurumi Ryokuchi Open : November 2006
4-17-1,Tsurumi, Tsurumi-ku,Osaka-City,Osaka
Site (m2) : 57,000 Gross leasable area (m2) : 54,000 Parking capacity(cars) : 2,200
AEON MALL Hineno Open : April 2005
2496-1Hineno,Izumisano-City,Osaka
Site (m2) : 69,000 Gross leasable area (m2) : 29,000 Parking capacity(cars) : 2,000
AEON MALL Dainichi Open : September 2006
1-18Dainichihigashimachi,Moriguchi-City,Osaka
Site (m2) : 53,000 Gross leasable area (m2) : 56,000 Parking capacity(cars) : 2,400
AEON MALL Ibaraki Open : January 2001
8-30 Matsugamotocho, Ibaraki-City,Osaka
Site (m2) : 63,000 Gross leasable area (m2) : 46,000 Parking capacity(cars) : 2,000
AEON MALL Shijonawate Open : October 2015
4-3-2, Suna, Shijonawate-City, Osaka
Site (m2) : 159,000 Gross leasable area (m2) : 75,000 Parking capacity(cars) : 4,300
AEON SENRITO Senmonkan Open : April 2017
1-1-3, Shinsenrihigashimachi, Toyonaka-City, Osaka
Site (m2) : 12,200 Gross leasable area (m2) : 9,100 Parking capacity(cars) : 400
AEON MALL Itami Open : October 2002
1-1-1,Fujinoki,Itami-City,Hyogo
Site (m2) : 61,000 Gross leasable area (m2) : 57,000 Parking capacity(cars) : 2,800
AEON MALL Kobe Kita Open : November 2006
8-1-1,Kozudai,Kita-ku,Kobe-City,Hyogo
Site (m2) : 114,000 Gross leasable area (m2) : 55,000 Parking capacity(cars) : 4,000
Kobe Harborland umie Open : April 2013
1-7-2, Higashi-kawasakicho, Chuo-Ku, Kobe-City,Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) :85,000 Parking capacity(cars) : 3,000
AEON MALL Kobe Minami Open : June 2017
2-1-1, Nakanoshima, Hyogo-ku, Kobe-City, Hyogo
Site (m2) : 38,000 Gross leasable area (m2) :39,000 Parking capacity(cars) : 1,400
AEON MALL Himeji River City Open : November 1993
2560 Hosoe,Shikama-ku, Himeji-City, Hyogo
Site (m2) : 111,000 Gross leasable area (m2) : 36,000 Parking capacity(cars) : 2,600
AEON MALL Himejiootsu Open : December 2004
2-5 Otsucho,Otsu-ku,Himeji-City, Hyogo
Site (m2) : 86,000 Gross leasable area (m2) : 34,000 Parking capacity(cars) : 2,600
AEON MALL Kasaihojyo Open : November 2008
308-1Hojo,Hojocho,Kasai-City, Hyogo
Site (m2) : 89,000 Gross leasable area (m2) : 33,000 Parking capacity(cars) : 2,100
AEON MALL Itamikoya Open : May 2011
4-1-1 Ikejiri, Itami-City, Hyogo
Site (m2) : 66,000 Gross leasable area (m2) : 48,000 Parking capacity(cars) : 2,400
AEON Akashi SC Open : October 1997
3-3-1Yurinokidori,Okubo-cho, Akashi-City, Hyogo
Site (m2) : 56,000 Gross leasable area (m2) : 58,000 Parking capacity(cars) : 3,500
AEON MALL Kashihara Open : April 2004
7-20-1,Magarikawa-cho,Kashihara-City,Nara
Site (m2) : 112,000 Gross leasable area (m2) : 80,000 Parking capacity(cars) : 5,000
AEON MALL Yamatokoriyama Open : March 2010
741,Shimomistuhashi-cho,Yamatokoriyama-City,Nara
Site (m2) : 166,000 Gross leasable area (m2) : 67,000 Parking capacity(cars) : 4,100
AEON MALL Naratomigaoka Open : July 2006
3027 Shikahatacho,Ikoma-City,Nara
Site (m2) : 43,000 Gross leasable area (m2) : 31,000 Parking capacity(cars) : 1,300
AEON MALL Wakayama Open : March 2014
573 Nakaazakusutani, Wakayama-City, Wakayama
Site (m2) : 155,000 Gross leasable area (m2) : 69,000 Parking capacity(cars) : 3,500