to Contents

TOP > Mall Information > Kinki Area

Mall Information

Kinki Area

AEON MALL Kusatsu Open : November 2008
300,Shinhama-cho,Kusatsu-shi,Shiga
Site (m2) : 165,000 Gross leasable area (m2) : 78,000 Parking capacity(cars) : 4,300
AEON Oumihachiman SC Open : April 1991
3-7 Takakaichominami,Omihachiman-shi,Shiga
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 35,000 Parking capacity(cars) : 2,147
AEON MALL Kyoto Gojo Open : March 2004
25-1,Saiinowake-cho,Ukyo-ku,Kyoto-shi,Kyoto
Site (m2) : 47,000 Gross leasable area (m2) : 36,000 Parking capacity(cars) : 1,600
AEON MALL KYOTO Open : June 2010
1,Nishi-kujo Toriiguchi-cho,Minami-ku,Kyoto-shi,Kyoto
Site (m2) : 30,100 Gross leasable area (m2) : 50,000 Parking capacity(cars) : 1,100
AEON MALL Kyoto Katsuragawa Open : October 17,2014
376 Kuze Takadacho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
50-1, Kunotsubo, Terado, muko-shi, Kyoto
Site (m2) : 92,000 Gross leasable area (m2) : 77,000 Parking capacity(cars) : 3,100
AEON MALL Kumiyama Open : June 1999
156-1Moriminamiouchi,Kumiyamacho,Kuse-gun,Kyoto
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 29,000 Parking capacity(cars) : 2,480
AEON MALL Takanohara Open : May 2007
1-1-1 Saganakadai,Kizugawa-shi,Kyoto
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 44,000 Parking capacity(cars) : 2,015
AEON Rakunan SC Open : July 1998
31 Kisshoinoikecho,Minami-ku,Kyoto-shi,Kyoto
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 26,000 Parking capacity(cars) : 1,800
AEON MALL Kashihara Open : April 2004
20-1,Magarikawa-cho 7-chome,Kashihara-shi,Nara
Site (m2) : 112,000 Gross leasable area (m2) : 80,000 Parking capacity(cars) : 5000
AEON MALL Yamatokoriyama Open : March 2010
741,Shimomistuhashi-cho,Yamatokoriyama-shi,Nara
Site (m2) : 166,000 Gross leasable area (m2) : 67,000 Parking capacity(cars) : 4,200
Nara Family Open : March 1972
4-1,Saidaijihigashi-machi 2-chome,Nara-shi,Nara
Site (m2) : 58,000 Gross leasable area (m2) : 86,000 Parking capacity(cars) : 2,000
AEON MALL Naratomigaoka Open : July 2006
3027 Shikahatacho,Ikoma-shi,Nara
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 31,000 Parking capacity(cars) : 1,272
AEON MALL Fujiidera Open : December 1973
10-11,Oka 2-chome,Fujiidera-shi,Osaka
Site (m2) : 7,800 Gross leasable area (m2) : 20,000 Parking capacity(cars) : 600
AEON MALL Neyagawa Open : March 1978
5-8,Midori-machi,Neyagawa-shi,Osaka
Site (m2) : 22,700 Gross leasable area (m2) : 24,000 Parking capacity(cars) : 700
AEON MALL Sakai Kitahanada Open : October 2004
1-12,Higashi Asakayama-cho 4-chome,Kita-ku,Sakai-shi,Osaka
Site (m2) : 58,000 Gross leasable area (m2) : 72,000 Parking capacity(cars) : 2,800
AEON MALL Tsurumi Ryokuchi Open : November 2006
17-1,Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku,Osaka-shi,Osaka
Site (m2) : 57,000 Gross leasable area (m2) : 53,000 Parking capacity(cars) : 2,170
AEON MALL Rinku Sennan Open : November 2004
3-12,Rinku Minamihama,Sennan-shi,Osaka
Site (m2) : 157,000 Gross leasable area (m2) : 76,000 Parking capacity(cars) : 4,300
AEON MALL Hineno Open : April 2005
2496-1Hineno,Izumisano-shi,Osaka
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 29,000 Parking capacity(cars) : 2,000
AEON MALL Dainichi Open : September 2006
1-18Dainichihigashimachi,Moriguchi-shi,Osaka
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 56,000 Parking capacity(cars) : 2,464
AEON MALL Osaka Dome City Open : May 2013
3-13-1Chiyozaki,Nishi-ku, Osaka-shi,Osaka
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 34,000 Parking capacity(cars) : 2,300
AEON Ibaraki SC Open : January 2001
8-30 Matsugamotocho, Ibaraki-shi,Osaka
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 46,000 Parking capacity(cars) : 2,500
AEON MALL Shijonawate Open : Autumn of 2015
Suna-chiku, Shijonawate-shi, / Shinke-chiku, Neyagawa-shi, Osaka
Site (m2) : 159,000 Gross leasable area (m2) : 79,000 Parking capacity(cars) : 4,100
AEON MALL Itami Open : October 2002
1-1,Fujinoki 1-chome,Itami-shi,Hyogo
Site (m2) : 61,000 Gross leasable area (m2) : 57,000 Parking capacity(cars) : 2,800
AEON MALL Itamikoya Open : May 2011
4-1-1 Ikejiri, Itami-shi, Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 48,000 Parking capacity(cars) : 2,398
AEON MALL Kobe Kita Open : November 2006
1-1,Kozudai 8-chome,Kita-ku,Kobe-shi,Hyogo
Site (m2) : 114,000 Gross leasable area (m2) : 55,000 Parking capacity(cars) : 4,000
Kobe Harborland umie Open : April 2013
1-7-2 and others, Higashi-kawasakicho, Chuo-Ku, Kobe, Japan
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) 85,000 Parking capacity(cars) : 3,000
AEON MALL Himeji River City Open : November 1993
2560 Hosoe,Shikama-ku, Himeji-shi, Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 36,000 Parking capacity(cars) : 2,800
AEON MALL Himejiootsu Open : December 2004
2-5 Otsucho,Otsu-ku,Himeji-shi, Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 34,000 Parking capacity(cars) : 6,000
AEON MALL Inagawa Open : April 1998
2-1 Shirogane,Kawabe-gun, Inagawacho, Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 29,000 Parking capacity(cars) : 1,963
AEON MALL Kasaihojyo Open : November 2008
308-1Hojo,Hojocho,Kasai-shi, Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 33,000 Parking capacity(cars) : 2,100
AEON Akashi SC Open : October 1997
3-1-1Yurinokidori,Okubo-cho, Akashi-shi, Hyogo
Site (m2) : - Gross leasable area (m2) : 58,000 Parking capacity(cars) : 3,203
AEON MALL Wakayama Open : March 16, 2014
573 Nakaazakusutani, Wakayama-shi, Wakayama
Site (m2) : 155,000 Gross leasable area (m2) : 69,000 Parking capacity(cars) : 3,500